Wosk modelowy miękki 500 g

Producent: Zhermapol
32,00 zł
Wosk modelowy twardy – tzw. letni – materiał pomocniczy do wykonywania prac w pracowniach techniczno-dentystycznych i gabinetach stomatologicznych.

Wosk modelowy miękki – tzw. zimowy – materiał pomocniczy do wykonywania prac w pracowniach techniczno-dentystycznych i gabinetach stomatologicznych.

Zastosowanie:

Wosk modelowy w technice dentystycznej stosowany jest jako materiał pomocniczy przy wykonywaniu plastycznego wzorca protez ruchomych, koron tymczasowych oraz licówek, które na późniejszym etapie prac zostają zastąpione przez właściwe tworzywo protezy.

W protetyce stomatologicznej woskowy wzornik zwarciowy służy do rejestracji przestrzennej ustawienia żuchwy i szczęki. Woskowe kęski zwarciowe używane są: w procesie wykonywania protez stałych; przy rejestracji różnych położeń żuchwy w przenoszeniu danych przy pomocy łuku twarzowego na indywidualnie regulowany artykulator; do tworzenia tzw. „zgryzu konstrukcyjnego”.

Zalety

- optymalna twardość, niełamliwość, wysoka odporność na pękanie
- stabilność kształtów - nie ulega zmiękczeniu i zniekształceniu w temperaturze ciała (ważne podczas tzw. „przymiarki” woskowej protezy z ustawionymi zębami w ustach pacjenta)
- niewielki skurcz termiczny
- optymalna elastyczność
- odpowiednia kleistość niezbędną przy ustawianiu zębów

Charakterystyka

- postać: płyta
- kolor wosku twardego: ciemnoróżowy
- kolor wosku miękkiego: jasnoróżowy
- zapach: brak

karta charakterystyki