Villacryl Thermo Press 250g "0"

Producent: Zhermapol
440,00 zł

Villacryl Thermo Press to rezultat wieloletniej współpracy działu R&D oraz polskich techników dentystycznych. Najwyższej jakości mikrokrystaliczne tworzywo na bazie poliamidu zapewnia idealne dopasowanie protez, stabilność barw oraz łatwą obróbkę gwarantującą idealnie gładką i błyszczącą powierzchnię protezy.
Villacryl Thermo Press dedykowany jest do wszystkich protez osiadających takich jak: protezy całkowite, częściowe, mikroprotezy, a także elementów retencyjnych w protezach szkieletowych, szyn relaksacyjnych oraz utrzymywaczy przestrzeni.
Charakterystyka:
Mikrokrystaliczna struktura
Praca na modelu z gipsu IV klasy
Brak monomeru resztkowego
Dostępne kolory 0, T2, T3, T4
Pojemność: granulat 250 g
Zalety:
Łatwa obróbka i polerowanie
Niska chłonność płynów z jamy ustnej
Optymalna elastyczność i twardość protezy
Biokompatybilne barwniki
Materiał barwiony objętościowo
Możliwość użycia większości dostępnych na rynku wtryskarek

Index Kolor Opakowanie
Villacryl Thermo Press – tworzywo termoplastyczne na płyty protez


VTPG25000 0 Pojemnik 250g
VTPG2500T2 T2 Pojemnik 250g
VTPG2500T3 T3 Pojemnik 250g
VTPG2500T4 T4 Pojemnik 250g

 

instrukcja użycia :

PL - VILLACRYL THERMO PRESS
Tworzywo termoplastyczne na płyty protez dentystycznych
Charakterystyka produktu: Materiał termoplastyczny w postaci granulatu do wykonywania protez zębowych metodą wtrysku ciśnieniowego przeznaczony do użytku w pracowniach techniczno-dentystycznych. Wyrób nie zawiera metakrylanu metylu.
Klasyfikacja wg EN ISO 20795-1: Typ 3
Skład chemiczny:
Granulat: poliamid mikrokrystaliczny, pigmenty
Parametry działania: Dane techniczne niezbędne do prawidłowego przetwarzania materiału podane są w Tabeli 1.
Przewidziane zastosowania wyrobu
Wskazania: protezy całkowite (bezzębie), częściowe osiadające, elementy retencyjne w metalowych protezach szkieletowych, mikroprotezy, szyny retencyjne i utrzymywacze przestrzeni.
Przeciwwskazania: Nie stosować wyrobu u pacjentów uczulonych na którykolwiek ze składników preparatu.
Grupa docelowa lub grupy docelowych pacjentów i przewidzianych użytkowników: Osoby w różnym wieku, z częściowym lub całkowitym brakiem uzębienia, kwalifikujące się do leczenia protetycznego uzupełnieniami ruchomymi.
Skutki uboczne: Nie stwierdzono w dotychczasowym okresie stosowania wyrobu. W przypadku braku odpowiedniej higieny możliwe są podrażnienia i stany zapalne jamy ustnej wywołane przez grzyby i bakterie przylegające do protezy.
Korzyści kliniczne: Przywrócenie funkcji żucia, prawidłowej fonetyki oraz poprawienia estetyki twarzy, co pozytywnie oddziałuje na komfort psychiczny pacjenta.
Asortyment:
Odcienie barwne
0 – bezbarwny
T2 – mleczno-różowy
T3 – ciemno-różowy
T4 – różowy
Opakowania
VTPG2500
Villacryl Thermo Press kolor 0 granulat 250g
VTPG250T2
Villacryl Thermo Press kolor T2 granulat 250g
VTPG250T3
Villacryl Thermo Press kolor T3 granulat 250g
VTPG250T4
Villacryl Thermo Press kolor T4 granulat 250g
*informacji na temat dostępności asortymentu udziela dystrybutor
Sposób użycia:
Przygotowanie modelu roboczego: Model roboczy wykonać z gipsu dentystycznego IV klasy np. Stodent IV, który zapewni idealne odwzorowanie oraz dopasowanie w jamie ustnej pacjenta. Przed rozpoczęciem projektowania protezy, należy przeprowadzić analizę paralelometryczną w celu ustalenia toru wprowadzania oraz zbadania głębokości podcieni na modelu. Dzięki elastyczności materiału możliwe jest wykonanie prac wykorzystujących podcienie tkanki dziąsłowej oraz zęba oporowego w celu uzyskania retencji. Podczas projektowania elementów retencyjnych w przednim odcinku, zaleca się minimalne pokrycie zębów, przez wzgląd na estetykę. W przypadku zębów bocznych zastosowanie większych klamer pozwoli na uzyskanie większej stabilności protezy. W celu osiągnięcia satysfakcjonującej retencji, należy wykorzystać podcienie tkanki dziąsłowej i zębów. Do naniesienia projektu na model najwygodniej użyć ołówka.
Przygotowanie modelu do powielania: Tor wprowadzenia protezy ustalić na podstawie analizy paralelometrycznej. Należy blokować jedynie te podcienie, które powodują utrudnienia przy wprowadzaniu protezy na pole protetyczne. Nie blokować podcieni na powierzchni językowej oraz ostatnich zębów w łuku, ponieważ mogą dodatkowo poprawiać utrzymanie protezy. Szyjki zębów oraz wrażliwe miejsca odciążyć za pomocą wosku.
Powielanie modelu: Model powielać należy według standardowych procedur stosowanych podczas powielania silikonem w puszce. W zależności od głębokości podcieni na modelu zalecamy użycie Elite Double 16 lub Elite Double 22. Przy większych podcieniach - Elite Double 16, a przy mniejszych - Elite Double 22.
Przygotowanie zębów: Używać klasycznych zębów akrylowych i kompozytowych. Zęby sztuczne nie łączą się chemicznie z materiałem termoplastycznym. W celu odpowiedniego utrzymania zębów w materiale należy wywiercić otwory retencyjne w kształcie litery „T” - jeden od strony dośluzówkowej zęba, a dwa pozostałe na powierzchniach stycznych. Konieczne jest użycie wiertła 1,0 mm. Dodatkowo, za pomocą frezu różyczki należy wykonać rowek dookoła zęba sztucznego, który poprawia szczelność w okolicy kieszonki dziąsłowej oraz utrzymanie zęba w materiale termoplastycznym.
Modelowanie w wosku: Przed modelowaniem zaizolować model za pomocą izolatora światłoutwardzalnego Villacryl Thermo Iso-clear, a następnie utwardzić w lampie polimeryzacyjnej UV. Rekomendowana minimalna grubość modelowanego elementu to 1mm. Elastyczność elementów płyty protezy można regulować poprzez grubość i kształt modelowania w wosku. Właściwy projekt i optymalny proces przygotowania protezy zapewnia, że proteza wykonana z Villacryl Thermo Press nie ulegnie złamaniu. Płytę protezy w okolicy przyszyjkowej zębów należy wymodelować na granicy preparacji zębów akrylowych. Nie należy modelować do wytracenia materiału.
Puszkowanie: Do dolnej części puszki należy użyć gipsu klasy III (Stodent III) albo klasy IV (Stodent IV). Do zalania kontry konieczne jest użycie gipsu klasy IV (Stodent IV). W celu ułatwienia wybijania gipsu z puszki należy nanieść wazelinę na wewnętrzne powierzchnie puszki. Umieścić model w centralnej części puszki, bliżej otworu wtryskowego puszki. Należy zwrócić uwagę by nie pobrudzić krawędzi puszki. Zaczekać do całkowitego związania gipsu. Do protezy dołączyć kanały wtryskowe w kształcie litery U o średnicy 5mm. Zaleca się by kanały
przylegały do płyty protezy powierzchnią odpowiadającą średnicy. Na gipsowe części nałożyć izolator gips-gips. Następnie złożyć puszkę, zablokować i skręcić połówki puszki za pomocą śrub. Nie dokręcać śrub zbyt mocno. Potem zalać drugą część puszki super twardym gipsem i pozostawić całość do całkowitego związania gipsu.
Zalecane umiejscowienie kanałów wtryskowych (ø5mm):
Wyparzanie puszki: Procedura wyparzania wosku przebiega w taki sam sposób jak w przypadku tradycyjnych protez akrylowych. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wyparzania protezy. Używać odzieży ochronnej, rękawic i okularów ochronnych podczas pracy z gorącą wodą i nagrzaną puszką. Rozgrzać puszkę w gorącej wodzie lub kąpieli parowej przez 6 – 10 minut. Zwrócić uwagę by nie przekraczać czasu wygrzewania, ponieważ upłynniony wosk wnika w strukturę gipsu, co utrudnia izolację. Po otwarciu puszki należy usunąć dokładnie pozostałość wosku za pomocą strumienia wody z wyparzarki. Osuszyć puszkę z wody i wystudzić puszkę. Następnie, aby uzyskać gładką powierzchnię, konieczne jest naniesienie izolatora Villacryl Thermo Iso-clear na powierzchnię kontry oraz kanały wtryskowe, a następnie spolimeryzować. Należy uważać, by nie zaizolować zębów akrylowych. Po zamknięciu i skręceniu puszki za pomocą śrub, podgrzewać puszkę w wyparzarce do temperatury 95 °C -100 °C.
Wtrysk materiału: Zachować szczególną ostrożność podczas wtryskiwania materiału. Używać odzieży ochronnej, rękawic i okularów ochronnych podczas pracy przy wtryskarce. Niezastosowanie się do zaleceń grozi poparzeniem.
Parametry wtrysku dla Villacryl Thermo Press: Należy przestrzegać poniższych parametrów w celu osiągnięcia optymalnych właściwości wykonanej protezy. Mogą się one jednak różnić w zależności od wydajności i rodzaju użytej wtryskarki.
Tabela 1
Parametry techniczne do wtrysku
Temperatura wtrysku [°C]
275 - 285
Czas topnienia [min]
16 - 25
Mały nabój
16
Średni nabój
18
Duży nabój
25
Ciśnienie wtrysku [bar]
7.5 - 9.0
Czas utrzymania ciśnienia [min]
ok. 3
Czas chłodzenia [min]
min. 15
Należy ściśle przestrzegać procedury wtrysku materiału zalecanej przez producenta urządzenia, w którym będzie
dokonywany wtrysk materiału!
Uwaga! Umieszczać we wtryskarce puszkę o temperaturze od 90 °C do 100 °C.
Uwaga! Nie należy ustawiać temperatury wtrysku większej niż 285°C.
Wybijanie protezy z puszki: Po zakończonym procesie wtrysku pozostawić puszkę do całkowitego wystygnięcia przez około 30 minut. Nie przyśpieszać procesu chłodzenia wodą ani innymi środkami chłodzącymi.
Uwaga! Nie uderzać w puszkę, by nie uszkodzić jej ścian podczas wybijania. Uszkodzona puszka nie nadaje się do wykonania wtrysku i nie można jej używać w sposób bezpieczny. Wszelkie pęknięcia, rysy, odkształcenia na ścianach puszki lub skrzywienie osi puszki oznaczają, że należy ją zastąpić nową. Wykonywanie pracy przy pomocy wadliwej puszki grozi ryzykiem utraty zdrowia.
Obróbka: Za pomocą tarczki separującej (np. ażurowej z dwustronnym nasypem diamentowym) odciąć kanały wlewowe. Stosować obróbkę metodą standardową dla tworzyw termoplastycznych.
Uwaga! Nie zaleca się obróbki materiału na wysokich obrotach. Należy unikać przegrzania materiału.
Do obróbki wstępne zaleca się użycie frezów przeznaczonych do obróbki tworzyw termoplastycznych. Polerowanie wstępne dokonać za pomocą gumek oraz pumeksów (seria Pumeks firmy Zhermapol) stosując niskie obroty polerki, przy ciągłym nawilżaniu protezy w celu niedopuszczenia do przegrzania protezy. Do polerowania ostatecznego zaleca się użycie Pasty polerskiej firmy Zhermapol lub past dedykowanych materiałom termoplastycznym. Obróbkę wykonywać na sucho, na wolnych obrotach, w celu niedopuszczenia do przegrzania protezy.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas polerowania protezy: używać odzieży ochronnej, okularów ochronnych i masek przeciwpyłowych podczas pracy przy polerce. Używać wyciągu stanowiskowego o właściwej mocy i filtracji pyłu.
Opakowanie i transport protezy do gabinetu stomatologicznego: Gotową protezę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i wysoką temperaturą.
Korekty i naprawy: Villacryl Thermo Press nie łączy się chemicznie z tradycyjnymi tworzywami akrylowymi. Korekty i naprawy protezy wykonanej z Villacryl Thermo Press mogą być wykonane przy pomocy dotrysku materiału z wykorzystaniem płynów do napraw i podścieleń termoplastów na bazie poliamidu. Aby wykonać dotrysk materiału w przypadku naprawy lub podścielenia, należy przed wykonaniem wtrysku na wcześniej opracowane brzegi protezy, nanieść niewielką ilość materiału do napraw na bazie poliamidu.
Uwagi dodatkowe:
Należy dokładnie wypolerować protezy. Pozostawione rysy są miejscem gromadzenia się zanieczyszczeń. Zasięg płyty przy zębach nie może być wymodelowany do wytracenia materiału. Zabrania się powtórnego przetwarzania materiału. Nie przegrzewać materiału podczas obróbki i procesu polerowania – mogą nastąpić trwałe zmiany w strukturze materiału. Nie wolno mieszać tego materiału termoplastycznego z innymi materiałami. W przypadku jakiejkolwiek reakcji alergicznej, należy natychmiast przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem.
Zagrożenia i przeciwdziałanie
Informacje dla techników dentystycznych:
W przypadku kontaktu skóry z materiałem w stanie płynnym, podczas procesu topienia, istnieje niebezpieczeństwo poparzenia skóry. Istnieje możliwości powstawania niebezpiecznych oparów po przekroczeniu zalecanej temperatury przetwarzania wyrobu. W przypadku kontaktu z gazami wydzielanymi podczas procesu topienia i pyłu powstającego w trakcie obróbki, istnieje możliwość podrażnienia oczu i dróg oddechowych. W przypadku wdychania gazów wydzielanych podczas rozkładu produktu, istnieje możliwość wystąpienia nieodwracalnych skutków wywołanych wdychaniem. W przypadku wdychania lub kontaktu z pyłem powstającym w trakcie obróbki, istnieje możliwość powstania zaburzeń oddychania oraz zmian skórnych.
Informacje dla pacjentów i techników dentystycznych:

Tworzywo nie jest odporne na substancje chemiczne o pH<4.

Tworzywo nie jest odporne na długotrwałe działanie napojów alkoholowych o stężeniu powyżej 40%.

Tworzywo nie jest odporne na utleniające substancje chemiczne np. preparaty typu COREGA TABS.
Tworzywo nie jest widoczne na zdjęciach RTG.
Informacje dla pacjentów:
Informacje dla pacjentów, które powinien przekazać dentysta po wykonaniu protezy:
Proteza nie jest odporna na utleniające substancje chemiczne np. preparaty typu COREGA TABS, w związku z czym nie wolno używać preparatów czyszczących tj. COREGA TABS (lub jego odpowiedników), a także płynów do płukania jamy ustnej. Należy myć protezę po każdym posiłku za pomocą miękkiej szczoteczki pod chłodną, bieżącą wodą. Do czyszczenia można używać past do standardowej higieny protez, które nie zawierają substancji ściernych. Zaleca się mycie protezy co jakiś czas w myjce wibracyjnej, wypełnionej specjalnym płynem czyszczącym dla protez z materiałów termoplastycznych. Nieużywaną protezę umyć i przechowywać w szczelnym pojemniku wypełnionym czystą, chłodną wodą. Nie wolno zostawiać protezy na słońcu i w pobliżu źródeł ciepła. Zabronione jest umieszczenie protezy przy otwartym ogniu – materiał łatwopalny. Proteza nie jest odporna na długotrwałe działanie napojów alkoholowych o stężeniu powyżej 40%. Proteza nie jest widoczna na zdjęciach RTG. Proteza może zmienić kolor lub stracić swoje pierwotne właściwości fizyczne w przypadku kontaktu z substancjami chemicznymi lub niewłaściwej eksploatacji. W przypadku jakiejkolwiek reakcji alergicznej na materiał, z której wykonana jest proteza, natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem. Podczas użytkowania pacjent powinien poddawać protezę okresowej kontroli dentystycznej. Zaleca się podścielenie płyty dentystycznej w przypadku zaniku wyrostka zębowego.
Informacje dla dentystów:
Istnieje możliwość przeniesienia infekcji. Każdą protezę należy umyć i zdezynfekować przed umieszczeniem w jamie ustnej. Wskazane jest poinformowanie użytkownika protezy o konieczności stosowania zasad higieny związanych z użytkowaniem protezy. Do higieny protez można stosować specjalne szczotki do czyszczenia protez, mydło bezzapachowe, preparaty przeznaczone do czyszczenia i pielęgnacji protez dentystycznych (z wyjątkiem preparatów mających właściwości utleniające) oraz myjki ultradźwiękowe. Nie należy używać środków
abrazyjnych.
Przechowywanie i postepowanie z wyrobem
Produkt wrazliwy na promieniowanie UV. Składniki wyrobu przechowywac w oryginalnych, hermetycznych
miejscu niedostepnym dla osób trzecich. Otwierac produkt bezposrednio przed wtryskiem. Nie uzywac wyrobu
po upływie terminu waznosci podanego na opakowaniu handlowym i etykietach składników wyrobu. Przed
uzyciem produktu sprawdzic czy torebka z pochłaniaczem wilgoci nie jest uszkodzona.
Postepowanie z odpadami
Opakowania kartonowe, etykiety instrukcje – mozliwosc recyklingu, usuwac jako odpad komunalny nie stanowiacy
zagrozenia. Granulat oraz opakowanie po granulacie nie sa odpadami niebezpiecznymi. Usuwac jako
odpad komunalny, nie stanowiacy zagrozenia. W przypadku opakowania mozliwosc recyklingu. Pozostałosci
materiału po wtrysku traktowac jako odpad komunalny.
Uwaga!
Materiał do uzytku profesjonalnego wyłacznie w pracowniach techniczno - dentystycznych.
Informacje podawane w jakikolwiek sposób, nawet podczas demonstracji, nie uniewazniaja instrukcji uzytkowania.
Uzytkownicy sa zobowiazani sprawdzic, czy produkt jest odpowiedni do przewidzianego zastosowania.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody, w tym u osób trzecich, wynikajace z nieprzestrzegania instrukcji
lub nieprzydatnosci do aplikacji. Odpowiedzialnosc producenta jest w kazdym przypadku ograniczona
do wartosci dostarczonych produktów.
Anita Kulesza +48 882 789 374
Wszelkie uwagi dotyczace naszych wyrobów prosimy kierowac na nasz adres.
Kazdy powazny incydenty dotyczacy wyrobu nalezy zgłosic producentowi i własciwemu organowi panstwa, w
którym uzytkownik lub pacjent maja miejsce zamieszkania.