Śruba rematitan medium

Producent: Dentaurum
Śruba rematitan z czystego tytasnu do przesuwania zębów w poprzek łuku zębowego, medium. Z prowadnicą. Do szczęki i żuchwy. Do przesuwania zębów w poprzek łuku zębowego i dystalizacji. Perłowoniebieska strzałka wskazuje kierunek rozkręcania śruby. Trzon śruby z poprzecznymi nacięciami, które zapewniają optymalną retencję w tworzywie. Ograniczenie po uzyskaniu maksymalnego przesuwu.

Droga przesuwu: 7,5 mm
1 obrót - 0,80 mm

nr katalogowy: 600-400-30


KATALOG ŚRUB Z OPISEM