Gipsolit 1 kg Płyn do rozpuszczania gipsu

Producent: Chema
26,00 zł23,00 zł
Zastosowanie: Do prac techniczno-dentystycznych. GIPSOLIT przeznaczony jest do oczyszczania płyt protez akrylowych, aparatów ortodontycznych, itp. z pozostałości gipsu. Dane techniczno-medyczne: Zawiera cytrian sodu. Opakowanie jednostkowe 1 kg.
Sposób postepowania z wyrobem: W celu usunięcia pozostałości gipsu protezę należy umieścić w płynie i pozostawić na około 24 godz. Oczyszczoną protezę umyć pod bieżącą wodą i przystąpić do opracowania i wypolerowania. GIPSOLIT eliminuje potrzebę mechanicznego usuwania resztek gipsu.
Uwaga: Działa szkodliwie po połknieciu. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku, gdy źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jezeli to możliwe pokaż etykietę.