Adhenal SL 30 g

Producent: Chema
16,00 zł13,00 zł

Zastosowanie:
Poprawa retencji protez, zwłaszcza w czasie adaptacji do protez pacjentów z trudnymi warunkami anatomicznymi, nie zapewniającymi odpowiedniej retencji protezy, także u pacjentów u których względy psychiczne decydują o utrudnionej adaptacji do protez.
Może być stosowany także w przypadkach długotrwałego użytkowania protezy, w wyniku którego dochodzi w niektórych przypadkach do osłabienia retencji – do czasu podścielenia protezy.


Dane techniczno-medyczne:
Skład: sól sodowa karboksymetylocelulozy, propylu hydroksybenzoesan, aromat miętowy, mentol, sacharyna, talk.
Opakowanie bezpośrednie: pojemnik z tworzywa sztucznego zawierający 30g wyrobu w postaci proszku.


Opis działania:
Wyrób pod wpływem wilgoci tworzy na powierzchni protezy lepką warstwę, umożliwiającą  stabilizację protezy.


Sposób postępowania z wyrobem:
1. Dośluzówkową powierzchnię płyty protezy po dokładnym oczyszczeniu i zwilżeniu  wodą posypać cienką warstwą  wyrobu.
2. Nałożyć protezę zębową na właściwe miejsce w jamie ustnej, docisnąć i przytrzymać kilka sekund.
3. Po używaniu protezy w ciągu dnia należy usunąć wyrób z jej powierzchni, spłukując wodą
       i jednocześnie oczyszczając powierzchnię protezy miękką szczoteczką.


Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności:
► Nie stosować wyrobu w przypadku nadwrażliwości na jego składniki.
► Stosując ADHENAL SL należy kontrolować stan jamy ustnej, wskazane wizyty u lekarza protetyka.


Miejsce i warunki przechowywania:
Przechowywać w temperaturze 15°C - 25°C, w suchym miejscu, w opakowaniu szczelnie zamkniętym.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.